Hộp điện chứa hệ thống điều khiển máy bơm bị phá hoại, ăn trộm một số thiết bị, không động khiến đường chui cầu Khánh Hội sâu.

: vnexpress