Tân binh thủy lục chiến Mỹ 'hành xác' trên đảo

Tân binh phải trải qua khóa huấn luyện 13 , trong đó có bài tập khốc liệt kéo dài 54 tiếng, để trở thành thủy quân lục chiến Mỹ.

Khóa huấn luyện tân binh của thủy quân lục chiến Mỹ

Video: BI

Theo Vnexpress.net