giải thể 8 trường THPT trước khai giảng

Ông Phạm Đăng , Phó UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định giải thể 8 trường THPT trên địa bàn tỉnh này để sắp xếp vào các trường khác theo lộ trình.

Các trường giải thể gồm: trường Trần Ân Chiêm (huyện Yên Định), Dương Đình Nghệ (huyện Thiệu Hóa), Thị Trinh (huyện Nông Cống), Trần Phú (huyện Nga Sơn), Nguyễn Hoàng (huyện Hà Trung), Lê Viết Tạo, Lưu Đình Chất (huyện Hoằng Hóa) và Nguyễn Xuân Nguyên (huyện Quảng Xương).

Lý do các trường này giải thể để sáp nhập là do vị trí, quy mô không phù hợp quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh.

Thanh Hóa giải thể 8 trường THPT trước khai giảng
Trường Trần Ân Chiên, một trong 8 trường bị giải thể

Qua đó, quyết định này sẽ bảo đảm thực hiện có hiệu quả về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đề án sắp xếp các trường THPT công hiện có của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan thực hiện việc điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính; điều , bố trí học của 8 trường giải thể đến các trường THPT trên địa bàn theo dẫn của tỉnh.

Lê Anh

Theo vietnamnet.vn

Góc Học Đường